Metodické listy pre materskú a základnú školu | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

Metodické listy pre materskú a základnú školu

Vážené pani učiteľky, učitelia, vychovávateľky a vychovávatelia
„Učebné pomôcky KiGa plnia nielen edukačnú, ale aj ekologickú funkciu.“
     Jednou z úloh materskej školy je vzbudiť u detí záujem o učenie, porozumenie, chápanie okolitého sveta, vzbudenie zvedavosti dieťaťa o všetko nové, nepoznané, zaujímavé. K tomuto má napomôcť využívanie stavebnice Matador KiGa 6 vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Stavebnica Matador KiGa 6 je pedagogicky mimoriadne cenná. Podporuje rozvíjanie: tvorivosti, zmyslu pre poriadok, manuálnu zručnosť ako aj technické a fyzikálne myslenie.

Dosahovanie výkonových štandardov nasledovne:

 • Tematický okruh: Ja som
  Vzdelávacia oblasť
  Perceptuálno-motorická oblasť, Kognitívna oblasť, Sociálno-emocionálna oblasť
 • Tematický okruh: Ľudia
  Vzdelávacia oblasť Kognitívna oblasť, Sociálno-emocionálna oblasť
 • Tematický okruh: Príroda
  Vzdelávacia oblasť Kognitívna oblasť
 • Tematický okruh: Kultúra
  Vzdelávacia oblasť Kognitívna oblasť, Sociálno-emocionálna oblasť

Vhodná k rozvíjaniu kľúčových kompetencií:

1. Psychomotorické kompetencie (spôsobilosti)
2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie
4. Komunikatívne kompetencie
5. Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia problémov
b) Základy kritického myslenia
c) Základy tvorivého myslenia
6. Učebné kompetencie
7.Informačné kompetencie

Didaktické zásady

Samostatne
Vo dvojiciach
V skupináchv prítomnosti učiteľky/s pomocou učiteľky

Nie je vylúčené využitie stavebnice aj počas pobytu vonku, najmä už hotových produktov/modelov rôzne tematicky zameraných (hospodárstvo, sídlisko, dopravné prostriedky, život v meste a na dedine, zvieratá, stroje atď.)     Základná škola uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) na získanie kľúčových kompetencií.

Aby bolo učenie pre žiakov v základnej škole čo najzaujímavejšie a najjednoduchšie, je nutné zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu také metódy, spôsoby a pomôcky, ktoré žiakov zaujmú a motivujú k čo najlepšiemu výkonu. Práve takou pomôckou je stavebnica MATADOR KiGa Klassik, ktorá môže maximálne napomôcť vo výchovnovzdelávacom procese v základnej škole, ale aj počas voľnočasových aktivít v školskom klube detí.

Dosahovanie výkonových štandardov nasledovne:

 • I. Matematika a práca s informáciami: Matematika
  1.ročník, 2.ročník, 3.ročník
 • II. Človek a príroda: Prvouka
  1.ročník, 2.ročník
 • II. Človek a príroda: Prírodoveda
  3.ročník, 4.ročník
 • III. Človek a spoločnosť: Prvouka
  2.ročník
 • III. Človek a spoločnosť: Vlastiveda
  3. ročník
 • IV. Človek a svet práce: Pracovné vyučovanie
  3.ročník, 4.ročník
 • V. Umenie a kultúra: Výtvarná výchova
  1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník

 • Vhodná pri využívaní prierezových tém:
  Osobnostný a sociálny rozvoj
  Environmentálna výchova
  Regionálna výchova a ľudová kultúra
  Dopravná výchova.

 • Vhodná pri rozvíjaniu kľúčových kompetencií:
  Komunikačné spôsobilosti
  Matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií
  Spôsobilosti učiť sa učiť sa
  Schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy
  Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
  Spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry

V školskom klube detí, ktorý svojou činnosťou nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov v škole, je stavebnica využiteľná obdobne a môže byť jednou z možností na dosahovanie výkonových štandardov určených výchovným programom pre školské kluby detí.


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem