Pomôcky za uvádzacie ceny | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

Pomôcky za uvádzacie ceny

V tomto roku posielame vyše 7000 obálok cez Slovensku poštu všetkým riaditeľom Materských škôl, Základných škôl, Špeciálnych materských škôl, Špeciálnych základných škôl ako aj všetkých zriaďovateľom, teda obciam a mestám na Slovensku o možnosti zaobstarať si nové ekologické učebné pomôcky MATADOR KiGa za uvádzacie ceny! (Uvádzacie ceny sú časovo limitované alebo až do vypredania aktuálnych zásob)

Veríme, že využijú túto skvelú možnosť, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci s výrobcom!

Obálky 2016

Sprievodný list :
Vec: Učebná pomôcka MATADOR KiGa a MATADOR KiGa Klassik s odporúčacími doložkami MŠVVaŠ SR.

Vážená pani riaditeľka/ vážený pán riaditeľ,

dovoľte nám touto cestou Vám predstaviť modernú učebnú pomôcku, ktorá podporuje  tvorivé myslenie a konanie detí v materskej škole ako aj žiakov na prvom stupni základných škôl.

Učebná pomôcka stavebnica MATADOR KiGa 6  vytvára deťom v materských školách podmienky k technickým činnostiam a k hrám s detským náradím, pričom  veľakrát my dospelí budeme prekvapení, čo dokážu vyrobiť a s akým zaujatím a úsilím hľadajú riešenie k dosiahnutiu svojho cieľa. Zároveň aj v zmysle nového štátneho vzdelávacieho programu  pre materské školy (ďalej v texte len „ŠVP“) pri používaní tejto učebnej pomôcky dieťa v materskej škole získava prvotné základy ako v oblasti komunikačných, matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky, ale aj v oblasti  kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych, personálnych a pracovných kompetencií. Práca s touto učebnou pomôckou napomáha u detí ďalej rozvíjať: pravoľavú orientáciu na sebe, na ploche i v prostredí, vyhranenie laterality ruky a oka,  používať správny úchop – správne držanie, zrakové analýzy a syntézy, zvládať základné  myšlienkové operácie, porovnávať predmety, triediť ich, zaraďovať ich.

Učebná pomôcka stavebnica MATADOR KiGa Klassik napomáha technickému vzdelávaniu žiakov základných škôl, na čo kladie dôraz aj  inovovaný ŠVP pre základné školy. V zmysle uvedeného ŠVP táto učebná pomôcka napomáha aj viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa; ako aj napomáha  rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie; a v neposlednom rade napomáha  rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov. Práca s touto učebnou pomôckou napomáha žiakom ďalej rozvíjať tieto schopnosti: riadiť a kontrolovať svoje chovanie, kooperovať s vrstovníkmi,  uplatniť  sa medzi nimi, spolupracovať s nimi, riešiť jednoduché problémy s pomocou i samostatne, odlišovať hru od systematickej  práci.

Radi by sme Vám oznámili, že dňa 24.4.2014 na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu (priamo riadenej organizácie ministerstva školstva) vydalo MŠVVaŠ SR pre stavebnicu MATADOR KiGa 6 odporúčaciu doložku a dňa 25.8.2015 vydalo MŠVVa Š SR odporúčaciu doložku pre stavebnicu MATADOR KiGa Klassik.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a vďaka i našej spolupráci  sa podarí  spoločne naštartovať zmeny  ktoré prináša nový ŠVP pre MŠ a inovovaný ŠVP pre ZŠ, v ktoré všetci s veľkým očakávaním dúfame.

V školskom roku 2015/2016 Vám želáme veľa pracovných i osobných úspechov!

S pozdravom konateľ spoločnosti MATADOR-TOYS, s. r. o. Pavol Kuchta,
                                                               

Prílohy:
Recenzné posudky pre MŠ a ZŠ.
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 24.4.2014.
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 25.8.2015.
Propagačný leták - stavebníc MATADOR KiGa 6 a MATADOR KiGa Klassik.Váš MATADOR
Drevene stavebnice


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem