MATADOR medzi stavebnicami | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

MATADOR medzi stavebnicami

Dovoľte nám touto cestou Vám predstaviť modernú učebnú pomôcku, ktorá podporuje  tvorivé myslenie a konanie detí v materskej škole ako aj žiakov na prvom stupni základných škôl.

Materská škola (od 3 do 4, od 4 do 5 a od 5 do 6 rokov)
Učebná pomôcka pre MŠ MATADOR KiGa 6  vytvára deťom v materských školách podmienky k technickým činnostiam a k hrám s detským náradím, pričom  veľakrát my dospelí budeme prekvapení, čo dokážu vyrobiť a s akým zaujatím a úsilím hľadajú riešenie k dosiahnutiu svojho cieľa. Učebná pomôcka umožňuje pracovať 6 deťom samostatne alebo až 12 deťom pracujúcich vo dvojiciach alebo v skupinách za prítomnosti učiteľky/s pomocou učiteľky. 

školka
Zároveň aj v zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy pri používaní tejto učebnej pomôcky dieťa v materskej škole získava prvotné základy ako v oblasti komunikačných, matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky, ale aj v oblasti  kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych, personálnych a pracovných kompetencií. Práca s touto didaktickou pomôckou napomáha u detí ďalej rozvíjať: pravoľavú orientáciu na sebe, na ploche i v prostredí, vyhranenie laterality ruky a oka,  používať správny úchop – správne držanie, zrakové analýzy a syntézy, zvládať základné  myšlienkové operácie, porovnávať predmety, triediť ich, zaraďovať ich.


Základná škola 1.stupeň
(1. – 4. ročník), školský klub detí
Učebná pomôcka pre ZŠ MATADOR KiGa Klassik napomáha technickému vzdelávaniu žiakov základných škôl. Učebná pomôcka napomáha viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa; ako aj napomáha  rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie; a v neposlednom rade napomáha  rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov. Učebná pomôcka umožňuje pracovať samostatne 6-tim alebo až 12-tim žiakom pracujúcich po dvoch alebo v skupinách.


Stavebnica pre školy
Práca s touto didaktickou pomôckou napomáha žiakom ďalej rozvíjať tieto schopnosti: riadiť a kontrolovať svoje chovanie, kooperovať s vrstovníkmi,  uplatniť  sa medzi nimi, spolupracovať s nimi, riešiť jednoduché problémy s pomocou i samostatne, odlišovať hru od systematickej  práci. Učebné pomôcky MATADOR KiGa sú tou správnou voľbou pre vašu materskú a základnú školu. Máme skúsenosť, že stavanie za pomoci našej stavebnice sa rozvíjajú kognitívne zručnosti automaticky a sú trénované hravou formou, napríklad: myslenie je zamerané na riešenia; schopnosť rozmýšľať a plánovať. Preto by nemali chýbať ani vo vašej škole!


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS