Metodické návody pre IKT | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

Metodické návody pre IKT

Učebná pomôcka MATADOR KiGa prináša nový rozmer výučby .

Využitie interaktívnej tabule s metodickými návodmi Ki1, Ki2, Ki3 a Ki3+ pre materské školy a Klassik1, Klassik2, Klassik3 pre základné školy zlepšuje plánovanie, tempo a priebeh vyučovacej hodiny. Interaktívna tabuľa spolu s metodickými návodmi výrazne rozširuje a poskytuje nové možnosti prezentácie vzdelávacích informácií a umožňuje zvýšiť motiváciu dieťaťa. Učenie sa pre dieťa tak stáva atraktívnejšie a podnetnejšie.

Použitie interaktívnej tabule s metodickými návodmi Ki a Klassik sa podieľa aj na rozvíjaní sociálnych a osobnostných kompetencií. Deti kooperáciou pri hre s učebnou pomôckou MATADOR získavajú schopnosti pracovať tímovo, pomôcť si, podeliť sa a vzájomne komunikovať, riešiť konflikty a problémové situácie. Vytvára sa tak atmosféra podporujúca učenie sa detí a žiakov, získavajúc kompetencie potrebné pre celoživotné učenie.

Žiaci môžu pracovať' skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohlaď vyučujúceho. Učebná pomôcka slúži predovšetkým na učenie hrou, pričom rozvíja fantáziu, technické, priestorové a logické myslenie, pozornosť, vnímanie súvislostí a v neposlednej miere slúži na rozvoj kreativity. 

Prínosom je logické štruktúrovanie v návodoch a tým členenie náročnosti pri plánovaní výučby vo vzťahu k rozvojovým možnostiam dieťaťa. Pedagóg získa vedomosť o tom, čo je schopné zvládnuť dieťa vo vzťahu k realizovaným činnostiam založených na činnostnom prístupe učením pokusom a omylom. 

Po stiahnutí  metodických návodov si môžete zobraziť podrobnejšie metodické postupy konštruovania. Kliknite na číslo konkrétneho modelu, zobrazí sa vám nový podrobnejší metodický postup konštruovania s vysokým rozlíšením. Náročnosť modelov je označená slovom LEVEL a počtom štvorčekov je zobrazená úroveň od 1 po 5 ako aj presný počet dielov potrebných na skonštruovanie konkrétneho modelu.
Pri manipulácii s dielmi stavebnice sa vo veľkej miere rozvíjajú pohyby malých svalových skupín rúk a prstov - rozvíja sa jemná motorika a grafomotorika, čo je dôležitým predpokladom pri zvládnutí tvarov písma a písania v prvom ročníku základnej školy a tiež získania pozitívneho vzťahu k aktivitám súvisiacim s kreslením, či písaním.

Príklad ktorý pomáha pedagógovi naučiť deti základom práce s náradím, materiálom a IKT návodom: všetky skupiny začínajú pracovať na rovnakej úlohe, všetci používajú rovnaký materiál, náradie a postup. Pre začiatok vyberte ľahký metodický návod (pre MŠ) Ki1 napr. 001 Hrable a (pre ŽŠ) Klassik1 napr. 012 Hrable. Jedno dieťa drží v jednej ruke kladivko a zatĺka za pomoci druhej ruky do kocky paličku, zatiaľ čo druhé dieťa mu pomáha, pridržuje mu kocku, otáča ju, počíta a podáva mu ďalší materiál podľa metodického návodu. Spoločne čítajú metodický návod z interaktívnej tabule a pracujú na zadanej úlohe. Na konci spoločne podľa metodického návodu pre IKT „Ako používať náradie,“  pomocou kladiva a kliešti rozoberú skonštruovaný model. Potom si úlohy vymenia. Keď zvládnu základné znalosti práce, môžu začať pracovať samostatne podľa metodických návodov alebo podľa svojej fantázie alebo môžu pokračovať ďalej v skupinách na precíznejších a ťažších modeloch.

Naše deti s učebnými pomôckami KiGa doslova vyrastú. Používanie tejto učebnej pomôcky deťmi v predškolskom období veľmi napomôže vzdelávaniu žiakov na prvom stupni základnej školy. Využitie učebnej pomôcky je mnohostranné.


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS