ŠKOLA HROU - Zábavné učenie | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

ŠKOLA HROU - Zábavné učenie

MATADOR SKOLA HROU

Na škole ide o vzbudenie záujmu o učenie, porozumenie, chápanie, zažitie záujmu a zvedavosti dieťaťa o život. Matador je pedagogicky mimoriadne cenný. Okrem iného podporuje: tvorivosť, zmysel pre poriadok, manuálnu zručnosť ako aj technické a fyzikálne chápanie. Technika a fyzika sa stávajú skúsenosťou a tým v pravom slova zmysle po“chopit“eľné. Konštrukcie postavené zo stavebných blokov Matador je možné pozorovať a pochopiť počas ich fungovania a prevádzky.

Stavebnica umožňuje už našim najmenším trojdimenzionálne stavanie. Toto podporuje motoriku a tvorivosť a rozhodujúcou mierou prispieva k duševnému rozvoju. Predovšetkým v dnešnom počítačovom svete je dôležité priblížiť deťom techniku hravou metódou. Ale Matador nepodporuje len hravé zaobchádzanie s technikou, ale aj sociálne kompetencie. Takýmto spôsobom je podporovaná napríklad tímová práca, integrácia, komunikácia a tvorivosť.

Prostredníctvom Matadoru získajú deti hravý a tvorivý prístup ku téme „Technika (technológia) a stavebníctvo“. Matador podporuje motorický a duševný rozvoj detí a aj  tie najmenšie detské ruky dokážu búchať s Matadorom ako s kladivom. Spájaním blokov a paličiek pomocou kladiva deti hravo rozvíjajú manuálnu zručnosť. Automaticky sa vyučuje sebavedomie i tvorivé schopnosti. Nič nie je tak potrebné pre zdravý vývoj detí ako voľná zdravá hra. A presne tento spôsob hry podporujú drevené stavebnice.

Je možné postaviť tak jednoduché ako aj komplikované technicky náročné modely ako napr. lietadlá, autá, človiečikov a oveľa viac a je možné postaviť, aj celé krajiny Matador. Ten, kto „pochopí „ drevo, cíti rozdiel a vidí jemné jadrá dreva, vlákna a pritom cíti, aká je pekná príroda -  nenapodobiteľná a zdravá. Matador je drevenou stavebnicou, ktorá pomáha hravou metódou chápať svet, pretože učenie hrou – to je radosť a zvyšuje kvalitu hry i učenia.

Matador podporuje hrubú i jemnú motoriku, detskú estetiku, zrakovo manuálnu koordináciu ako aj priestorové myslenie detí. Ďalej pomáha tomu, aby sa vyučovanie stalo atraktívnejším a aktívnejším, pretože deti môžu stavaním obsah učiva osvojiť a rýchlejšie pochopiť. Spoločnými pracovnými možnosťami s Matadorom sa podporuje vývoj a posilnenie sociálnych schopností konania.

Učebné pomôcky MATADOR KiGa umožňujú interdisciplinárnu výučbu, ktorú je možné využiť takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch, čím získava interdisciplinárny charakter. Pomocou tejto stavebnice je možné dosiahnuť, aby vyučovanie bolo ešte viac prispôsobené deťom a orientované na cieľ, čím sa vyučovanie stáva živým, a to umožňuje použitie mnohých rôznych foriem výučby. Pomôcka KiGa Klassik pre ZŠ sa využíva na pracovné vyučovanie v celej triede pre 1. – 4. ročník alebo v ŠKD od 5r.

Deti sa prirodzenou zvedavosťou učia formou hry; objavujúce a informujúce lekcie idú ruka v ruke. Prácou na modeloch a s modelmi podporuje Matador priestorové myslenie a pomáha im si ich predstavovať. Deti trénujú narábanie s jednoduchým náradím, ako je kladivo alebo kliešte a musia sa aktívnym spôsobom vysporiadať s materiálom a zadaním úloh. Tvorivou činnosťou detí napomáha Matador ilustrovať a chápať technické fakty.

Prostredníctvom nespočetných experimentov a pokusov dokážu deti skúšaním, konštruovaním s určitosťou rozšíriť obzor vnímania a stretnutia s realitou. Tak porozumejú sily a ich vplyv ako aj zákonitosti. Matador pomáha deťom zažiť svoj, od prírody, veľký záujem o technické a fyzikálne procesy v ich okolí hravou metódou a hravým spôsobom.

Stavebné bloky a náradia sú prispôsobené veľkosti rúk detí a žiakov. Obrázkové farebné metodické návody pomáhajú deťom pri samostatnom stavaní, náročnosť modelov je vyznačená slovom LEVEL a presným počtom dielov.


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS