Efektívny nástroj na výučbu | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

Efektívny nástroj na výučbu

Ako efektívny nástroj na výučbu technického rozvoja sú vhodné technické súpravy, stavebnice sú pre svoj vysoký stupeň materiálneho zabezpečenia vhodné a účinné nástroje na výučbu technických znalostí. MATADOR KiGa, vám umožňuje používať nástroje a v relatívne krátkom čase si zostaviť a otestovať funkčné modely pre rôzne technické problémy bez špeciálnych znalostí nástrojov a materiálov, a to bez časovo náročných výrobných metód. Ďalšou výhodou týchto učebných pomôcok je, že nie sú potrebné žiadne špeciálne miestnosti so špeciálnym nábytkom, prístrojmi a strojmi; postačuje učebňa s normálnymi stolmi.

Na rozdiel od stavebníc, ktoré sú vyrobené z kovu alebo plastu sa manipulácia s komponentmi drevených stavebníc nevyžaduje žiadna špeciálna jemná motorika. Starostlivo opracované bukové drevo vás spontánne vyzve, aby ste ho chytili, cítilo sa príjemne a v porovnaní s predchádzajúcimi skúsenosťami detí s drevenými kockami, Matador ponúka možnosť stabilného vzájomného spojenia drevených prvkov. Učebné pomôcky MATADOR KiGa plnia nielen edukačnú, ale aj ekologickú funkciu.

Všetky komponenty stavebnice sú vybavené presnými otvormi, do ktorých je možné zasunúť drevené kolíky, aby sa navzájom spojili. Nástroje poskytované na tento účel (kladivo, kliešte) vytvárajú ďalší stimul pre prácu so stavebnicou. Hravý moment tak nie je zanedbaný. Modely je možné spočiatku zostavovať po etapách pomocou stavebných plánov. Po určitej praxi a znalostiach, ako ju používať, si žiaci môžu zostaviť modely podľa svojich vlastných predstáv. Pri práci s edukačnou pomôckou Matador KiGa je možné splniť požiadavky vzdelávacieho plánu. Reálne modeli rýchlo vedú k požadovanému pochopeniu základných technických vedomostí. S témami, ktoré je možné implementovať, sa zohľadňuje aj detský svet dobrodružstva.

Učebné pomôcky stavebnice MATADOR KiGa 6 pre MŠ sú jedinečné učebné pomôcky určené pre predprimárne vzdelávanie. Podporujú všestranný rozvoj detskej osobnosti, získavanie základných návykov manuálnych zručností, podporovanie tvorivosti, technického myslenia, estetického cítenia. Podstatou je konštruovanie s náradím podľa technického návrhu, reálneho či fantazijného sveta s následnou simuláciou procesov, ktoré v ňom prebiehajú. Význam pre zdravý vývoj dieťaťa.

Didaktické zásady (vyučovacie zásady) sú to najzákladnejšie požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky stránky vyučovania, t. j. na vyučovaciu činnosť pedagóga, na metódy výučby, či na materiálne prostriedky výučby (zásada uvedomelosti a aktivity, zásada názornosti, zásada primeranosti, zásada trvácnosti, zásada systematickosti, zásada výchovnosti vyučovania, zásada individuálneho prístupu k dieťaťu, zásada spätnej väzby vo vyučovaní, zásada vedeckosti, zásada spájania teórie s praxou. V závislosti od rozvoja manuálnych zručností detí, ako aj od úrovne rozvoja ich poznania o okolitých reáliách, môžu konštruovať jednotlivé produkty/modely: samostatne, vo dvojiciach, v skupinách, v prítomnosti učiteľky/s pomocou učiteľky.

Hotové produkty/modely, možno použiť v rôznych fázach učenia: na oboznámenie s určitou realitou, na precvičenie, ale aj ako spätno-väzbový prvok.

Učebná pomôcka môže byť využitá ako jeden z prostriedkov na dosahovanie cieľov: zoznámiť sa s materiálom, pochopiť techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života, spoznávať vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi, získavať poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách, upevňovať svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov, narábať s jednoduchým náradím.



Učebné pomôcky stavebnice Matador KiGa Klassik pre ZŠ, umožňujú interdisciplinárnu výučbu, ktorú je možné využiť takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch, čím získava interdisciplinárny charakter. Stavebnice sú vhodné aj pre pracovné vyučovanie na výučbu technických zručností. Učebná pomôcka Matador KiGa Klassik umožňuje pracovať 6 žiakom samostatne alebo až 12 žiakom pracujúcich po dvoch alebo v skupinách. Doplnkové sady pre učebnú pomôcku Matador KiGa Klassik sú ozubené kolesa alebo prevodový motor, pomocou týchto doplnkov je možné zostaviť modely s pákovými mechanizmami, alebo rotačnými pohybmi. Technika a fyzika sa stávajú skúsenosťou a tým v pravom slova zmysle po“chopit“eľné. Konštrukcie postavené zo stavebných blokov Matador je možné pozorovať a pochopiť počas ich fungovania a prevádzky.




Využitie interaktívnej tabule s metodickými návodmi Ki1,Ki2,Ki3 a Ki3+ pre materské školy a Kassik1, Klassik2, Klassik3 pre základné školy prináša nový rozmer výučby, zlepšuje plánovanie, tempo a priebeh vyučovacej hodiny. Interaktívna tabuľa spolu s metodickými návodmi výrazne rozširuje a dáva nové možnosti prezentácie, vzdelávacie informácie, umožňuje zvýšiť motiváciu dieťaťa, učenie sa stáva atraktívnejšie a vzrušujúcejšie.


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS