Učebná pomôcka pre ZŠ - MATADOR KiGa Klassik | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

Zobraziť metodické návody pre IKT

Učebná pomôcka pre ZŠ - MATADOR KiGa Klassik

9007102111505
 Popis
5 / 5    hodnotenia (1)
Tlačiť
Upozornenie! Nevhodné pre deti do 5 rokov. Nebezpečenstvo zadusenia. Obsahuje malé časti.

Drevená stavebnica pre ZŠ je pedagogicky mimoriadne cenná pomôcka ktorá napomáha technickému vzdelávaniu žiakov. Naša múdra stavebnica taktiež umožňuje interdisciplinárnu výučbu, ktorú je možné využiť takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch, čím získava interdisciplinárny charakter. Učebná pomôcka Matador KiGa Klassik umožňuje pracovať 6 žiakom samostatne alebo až 12 žiakom pracujúcich po dvoch alebo v skupinách. Práca s učebnou pomôckou napomáha žiakom ďalej rozvíjať tieto schopnosti: riadiť a kontrolovať svoje chovanie, kooperovať s vrstovníkmi,  uplatniť  sa medzi nimi, spolupracovať s nimi, riešiť jednoduché problémy s pomocou i samostatne, odlišovať hru od systematickej  práci.
 

Stavebnica obsahuje ozubené kolesá čo umožňuje pridať do modelov prevody a pohyblivé časti a tým sa technika a fyzika stáva skúsenosťou a v pravom slova zmysle po“chopit“eľnou. Konštrukcie postavené zo stavebných blokov Matador je možné pozorovať a pochopiť počas ich fungovania a prevádzky. Stavebnicu si môžete rozšíriť o prevodový motor ktorý umožňuje motorizáciu postavených modelov.

Dosahovanie výkonových štandardov nasledovne:

 • I. Matematika a informatika: Matematika
  1.ročník, 2.ročník, 3.ročník
 • II. Človek a príroda: Prvouka
  1.ročník, 2.ročník
 • II. Človek a príroda: Prírodoveda
  3.ročník, 4.ročník
 • III. Človek a spoločnosť: Prvouka
  2.ročník
 • III. Človek a spoločnosť: Vlastiveda
  3. ročník
 • IV. Človek a svet práce: Pracovné vyučovanie
  3.ročník, 4.ročník
 • V. Umenie a kultúra: Výtvarná výchova
  1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník

 • Vhodná pri využívaní prierezových tém:
  Osobnostný a sociálny rozvoj
  Ochrana života a zdravia
  Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
  Environmentálna výchova
  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
  Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

 • Vhodná pri rozvíjaniu kľúčových kompetencií:
  Komunikačné spôsobilosti
  Matematické myslenie a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
  Spôsobilosti učiť sa učiť sa
  Spôsobilosti informačných a komunikačných technológií
  Spôsobilosti riešiť problémy
  Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
  Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • Didaktické zásady
  Samostatne
  Vo dvojiciach
  V skupinách

V školskom klube detí, ktorý svojou činnosťou nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov v škole, je stavebnica využiteľná obdobne a môže byť jednou z možností na dosahovanie výkonových štandardov určených výchovným programom pre školské kluby detí.

URČENE PRE: Základnú školu a školský klub detí
Typ pomôcky: konštrukčné edukačné stavebnice
didaktické zásady: samostatne , vo dvojiciach, v skupinách
Oblasti rozvoja: sociálne kompetencie, manuálna obratnosť, kognitívne zručnosti, kreativita, technické porozumenie, jemná motorika, duševný rozvoj, trojdimenzionálne stavanie, priestorové myslenie...
Obsah: 1355 kvalitných dielov vrátane stavebných plánov a náradia
Počet a druh náradia: 6x kladivo, 6x kliešte
Metodické návody: Klassik 1, Klassik 2, Klassik 3 - náročnosť modelov je vyznačená slovom LEVEL a presným počtom dielov potrebných na skonštruovanie konkrétneho modelu
Počet modelov: viac ako 100 rôznych, okrem toho stavebnica umožňuje vytvárať žiakom podľa vlastnej fantázie nespočetné množstvo dalších modelov
Zložené modely: stabilné a odolné
Metodické návody pre IKT: Heslo pre stiahnutie metodických návodov Klassik1, Klassik2, Klassik3 a Ozubené kolesá, posielame v elektronickej podobe na Váš email
Vhodné pre: chlapcov a dievčatá
Odporúčaný vek: od 5 rokov
Materiál: bukové drevo
Rozmer balenia: 330x315x267mm
Spolu s tovarom Vám doručíme aj faktúru, splatnosťou 10 dní. Sady učebných pomôcok určených pre školy nedodávame do žiadnych kamenných obchodov ani e-shopov!
Pre zobrazenie ceny produktu a možnosť nákupu sa prosím prihláste
Produkt bol pridaný do košíka
Metodické návody pre IKT
Klassik 1
L
E
V
E
L
Klassik 1
Klassik 2
L
E
V
E
L
Klassik 2
Klassik 3
L
E
V
E
L
Klassik 3
Ozubené kolesá
L
E
V
E
L
Ozubené kolesá
Ako používat náradie
L
E
V
E
L
Ako používat náradie
001 Vĺčik
L
E
V
E
L
001 Vĺčik
002 Vidlička, vidli...
L
E
V
E
L
002 Vidlička, vidli...
003 Stolička
L
E
V
E
L
003 Stolička
004 Stôl
L
E
V
E
L
004 Stôl
005 Lokomotíva
L
E
V
E
L
005 Lokomotíva
006 Hus
L
E
V
E
L
006 Hus
007 Lama
L
E
V
E
L
007 Lama
008 Fúrik
L
E
V
E
L
008 Fúrik
009 Parná lokomotíva
L
E
V
E
L
009 Parná lokomotíva
010 Veterný mlyn
L
E
V
E
L
010 Veterný mlyn
011 Kladka
L
E
V
E
L
011 Kladka
012 Hrable
L
E
V
E
L
012 Hrable
013 Plot, parkúrová prekážka...
L
E
V
E
L
013 Plot, parkúrová prekážka...
014 Okrúhly stôl
L
E
V
E
L
014 Okrúhly stôl
015 Lavica
L
E
V
E
L
015 Lavica
016 Lavica v kostole
L
E
V
E
L
016 Lavica v kostole
017 Písací stôl, pracovný stôl...
L
E
V
E
L
017 Písací stôl, pracovný stôl...
018 Figúrka
L
E
V
E
L
018 Figúrka
019 Pohovka
L
E
V
E
L
019 Pohovka
020 Ovca
L
E
V
E
L
020 Ovca
021 Tučniak
L
E
V
E
L
021 Tučniak
022 Kačica
L
E
V
E
L
022 Kačica
023 Stolička
L
E
V
E
L
023 Stolička
024 Školská lavica
L
E
V
E
L
024 Školská lavica
025 Robot
L
E
V
E
L
025 Robot
026 Prasa
L
E
V
E
L
026 Prasa
027 Vták
L
E
V
E
L
027 Vták
028 Kôň
L
E
V
E
L
028 Kôň
029 Predavačka na trhu
L
E
V
E
L
029 Predavačka na trhu
030 Delo
L
E
V
E
L
030 Delo
031 Chodiaca hus
L
E
V
E
L
031 Chodiaca hus
032 Buldozér
L
E
V
E
L
032 Buldozér
033 Sedačková lanovka
L
E
V
E
L
033 Sedačková lanovka
034 Veterné koleso
L
E
V
E
L
034 Veterné koleso
035 Vozík
L
E
V
E
L
035 Vozík
036 Brička
L
E
V
E
L
036 Brička
037 Pes
L
E
V
E
L
037 Pes
038 Jazvečík
L
E
V
E
L
038 Jazvečík
039 Dvojplošník
L
E
V
E
L
039 Dvojplošník
040 Izba
L
E
V
E
L
040 Izba
041 Stôl a stolička
L
E
V
E
L
041 Stôl a stolička
042 Aeroplán
L
E
V
E
L
042 Aeroplán
043 Stojanová vŕtačka
L
E
V
E
L
043 Stojanová vŕtačka
044 Kozmická loď
L
E
V
E
L
044 Kozmická loď
101 Strážny pes
L
E
V
E
L
101 Strážny pes
102 Cvičenie na bradlách
L
E
V
E
L
102 Cvičenie na bradlách
103 Športové lietadlo
L
E
V
E
L
103 Športové lietadlo
104 Kováčske kladivo
L
E
V
E
L
104 Kováčske kladivo
105 Vrtuľník
L
E
V
E
L
105 Vrtuľník
106 Veterný mlyn
L
E
V
E
L
106 Veterný mlyn
107 Dragster
L
E
V
E
L
107 Dragster
108 Kolotoč
L
E
V
E
L
108 Kolotoč
109 Detský kolotoč
L
E
V
E
L
109 Detský kolotoč
110 Závora
L
E
V
E
L
110 Závora
111 Traktor
L
E
V
E
L
111 Traktor
112 Dvojramenná váha
L
E
V
E
L
112 Dvojramenná váha
113 Povrazolezec
L
E
V
E
L
113 Povrazolezec
114 Hasičské auto s rebríkom
L
E
V
E
L
114 Hasičské auto s rebríkom
115 Trhovisko, pracovisko...
L
E
V
E
L
115 Trhovisko, pracovisko...
116 Fúrik
L
E
V
E
L
116 Fúrik
117 Nákladná lanovka
L
E
V
E
L
117 Nákladná lanovka
118 Gymnasta na hrazde
L
E
V
E
L
118 Gymnasta na hrazde
119 Lokomotíva
L
E
V
E
L
119 Lokomotíva
120 Záprah, kôň s kočom...
L
E
V
E
L
120 Záprah, kôň s kočom...
122 Mlynček
L
E
V
E
L
122 Mlynček
201 Maliarsky rebrík
L
E
V
E
L
201 Maliarsky rebrík
202 Človek
L
E
V
E
L
202 Človek
203 Písací stôl
L
E
V
E
L
203 Písací stôl
204 Toaletný stolík
L
E
V
E
L
204 Toaletný stolík
205 Motorka, skúter...
L
E
V
E
L
205 Motorka, skúter...
206 Parná lokomotíva
L
E
V
E
L
206 Parná lokomotíva
207 Autožeriav
L
E
V
E
L
207 Autožeriav
208 Otočný žeriav
L
E
V
E
L
208 Otočný žeriav
209 Kolesový nakladač
L
E
V
E
L
209 Kolesový nakladač
210 Otáčací most
L
E
V
E
L
210 Otáčací most
211 Nákladné auto
L
E
V
E
L
211 Nákladné auto
212 Príklopový tlačiarenský lis
L
E
V
E
L
212 Príklopový tlačiarenský lis
213 Buldozér
L
E
V
E
L
213 Buldozér
214 Cestný valec
L
E
V
E
L
214 Cestný valec
215 Rotujúce kyvadlo
L
E
V
E
L
215 Rotujúce kyvadlo
216 Vežový žeriav
L
E
V
E
L
216 Vežový žeriav
217 Dvojplošník
L
E
V
E
L
217 Dvojplošník
218 Netopier
L
E
V
E
L
218 Netopier
219 Chopper
L
E
V
E
L
219 Chopper
220 Šijací stroj
L
E
V
E
L
220 Šijací stroj
301 Bojové lietadlo
L
E
V
E
L
301 Bojové lietadlo
302 Helikoptéra
L
E
V
E
L
302 Helikoptéra
303 Guľôčková dráha
L
E
V
E
L
303 Guľôčková dráha
304 Portálový lodný žeriav
L
E
V
E
L
304 Portálový lodný žeriav
305 Stavebný žeriav
L
E
V
E
L
305 Stavebný žeriav
306 Strelnica
L
E
V
E
L
306 Strelnica
307 Vodný mlyn - kladivá
L
E
V
E
L
307 Vodný mlyn - kladivá
308 Dlaždič so zbíjačkou
L
E
V
E
L
308 Dlaždič so zbíjačkou
309 Parný rušeň
L
E
V
E
L
309 Parný rušeň
310 Žeriav
L
E
V
E
L
310 Žeriav
311 Nakladač
L
E
V
E
L
311 Nakladač
Zobraziť všetkých 101 návodov

278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS