Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

interdisciplinárna výučba
Kognitívne zručnosti
Technické porozumenie
sociálne kompetencie
Motorické zručnosti
Kreativita
Učebné pomôcky pre materské školy a základné školy
Dovoľte nám touto cestou Vám predstaviť modernú učebnú pomôcku, ktorá podporuje  tvorivé myslenie a konanie detí v materskej škole ako aj žiakov na prvom stupni základných škôl a školských klubov detí.
Ponuka pre materské školy
MATADOR®
akcia
Edukačné stavebnice
-34%
499,90 EUR
Vložiť
do košíka
MATADOR®
zľava
-5%
23,70 EUR
Vložiť
do košíka
MATADOR®
zľava
-5%
18,90 EUR
Vložiť
do košíka
Ponuka pre základné školy
MATADOR®
akcia
Edukačné stabebnice
-34%
499,90 EUR
Vložiť
do košíka
MATADOR®
akcia
-34%
32,90 EUR
Vložiť
do košíka
MATADOR®
akcia
-34%
19,70 EUR
Vložiť
do košíka
História stavebníc MATADOR
Už vyše 119 rokov stavebnica Matador fascinuje malé aj veľké deti. Vynálezca stavebných sád Matador, pán Johann Korbuly sa narodil v roku 1860 vo Viedni ako sedemnáste z osemnástich detí. Príčina pre vynájdenie takejto stavebnice, ktorá sa stala legendárnou, bola jednoduchá. Najmladšie dieťa v ich rodine neustále zhadzovalo a búralo stavby z drevených stavebných blokov ...
16. 6. 2004
VÝROBA
DREVO Z TRVALO UDRŽATEĽNÉHO HOSPODÁRENIADrevo, ktoré sa používa v celej výrobe Matador, pochádza výlučne z trvalo udržateľných miestnych lesov. Udržateľné lesné hospodárstvo a využívanie dreva ovplyvňuje klímu pozitívne a z dlhodobého hľadiska znižuje emisie CO2. Osvedčenie "PEFC" od firmy "HolzCert Austria" potvrdzuje trvalo udržateľné lesníctvo. HolzCert Austria je nezávislá certifikačná autorita, ktorá overuje dodržiavanie prísnych kritérií ...
16. 9. 2005
ŠKOLA HROU
Na škole ide o vzbudenie záujmu o učenie, porozumenie, chápanie, zažitie záujmu a zvedavosti dieťaťa o život. Matador je pedagogicky mimoriadne cenný. Okrem iného podporuje: tvorivosť, zmysel pre poriadok, manuálnu zručnosť ako aj technické a fyzikálne chápanie. Technika a fyzika sa stávajú skúsenosťou a tým v pravom slova zmysle po“chopit“eľné. Konštrukcie postavené zo stavebných ...
22. 11. 2007
UČIŤ SA HRAVO
KreativitaDeti sa rodia s cieľom skúmať a objavovať; väčšinou sa učia samy o sebe interakciou so skutočným svetom. Potrebujú sa dotýkať predmetov, rozobrať ich  a pomaly sa s nimi zoznámiť. Najlepším spôsobom, ako si deti môžu uchovať prakticky naučené skúsenosti, je pochopiť ich všetkými zmyslami. Voľne stavať pomocou kladiva, blokov a tyčí podporuje kreativitu a ...
6. 6. 2008
Grafomotorika hračkou
Písanie a držanie ceruzky bude pre deti hráčkou ! Vývoj grafomotoriky je nevyhnutným predpokladom dieťaťa a ovplyvňuje rad ďalších fyzických i kognitívnych funkcií. Skoro tretina detí má problém so správnym úchopom, a tak písanie je pre mnohé deti naozaj veľkým problémom. Problém s písaním u predškolákov je vážny už niekoľko rokov. Aby deti zvládli ťahy ceruzkou ...
18. 2. 2009
Drevo je viac než hračka
S drevenými hračkami sa hrávali naši prastarí rodičia, starý rodičia a stále je o takéto hračky záujem aj dnes. Matador je drevenou stavebnicou, ktorá pomáha hravou metódou chápať svet, pretože učenie hrou – to je radosť a zvyšuje kvalitu hry i učenia. Drevo je živý materiál Drevené stavebnice sú jedinečné, ako je jedinečná jej štruktúra ...
21. 10. 2010
MATADOR medzi stavebnicami
Dovoľte nám touto cestou Vám predstaviť modernú učebnú pomôcku, ktorá podporuje  tvorivé myslenie a konanie detí v materskej škole ako aj žiakov na prvom stupni základných škôl.Materská škola (od 3 do 4, od 4 do 5 a od 5 do 6 rokov)Drevená stavebnica pre MŠ MATADOR KiGa 6  vytvára deťom v materských školách podmienky k technickým činnostiam ...
2. 9. 2011
AKO SI VYBRAŤ
Učebné pomôcky MATADOR KiGa sú jedinečné na celom svete. Stavebné bloky MATADOR® sú čistým prírodným produktom z bukového dreva. Matador plní nielen edukačnú, ale aj ekologickú funkciu, kde sa deti zoznámia s prírodným materiálom a naučia sa ho chrániť. Matador umožňuje trojdimenzionálne stavanie. Toto podporuje motoriku a tvorivosť a rozhodujúcou mierou prispieva k duševnému rozvoju ...
6. 12. 2012
Ideálne stavebnice na rozvoj jemnej motoriky
Rozvoj motorických schopností je kľúčovou súčasťou rozvoja detstva. Rozvoj motoriky prebieha u detí postupne. Čím sú deti staršie, tým presnejšie sú ich pohyby. Tým, že sa deti hrajú, trénujú si aj svoje motorické schopnosti. Deti sa potrebujú dotýkať predmetov, rozobrať ich a pomaly sa s nimi zoznámiť. Najlepším spôsobom, ako si deti môžu uchovať prakticky ...
29. 8. 2013
Pomôcky za uvádzacie ceny
V tomto roku posielame vyše 7000 obálok cez Slovensku poštu všetkým riaditeľom Materských škôl, Základných škôl, Špeciálnych materských škôl, Špeciálnych základných škôl ako aj všetkých zriaďovateľom, teda obciam a mestám na Slovensku o možnosti zaobstarať si nové ekologické učebné pomôcky MATADOR KiGa za uvádzacie ceny! (Uvádzacie ceny sú časovo limitované alebo až do vypredania aktuálnych zásob) ...
25. 9. 2015
KiGa Klassik vzdeláva
Písal o nás najstarší slovenský pedagogický časopis RODINA A ŠKOLAMATADOR KiGa Klassik vzdeláva.Učebná pomôcka Matador KiGa Klassik je nadčasová, napriek tomu, že ma viac ako sto rokov. Ma čo povedať aj v čase, keď sú deti fascinované médiami, mobilmi a inými stimulmi? Prečo je potrebné poznať práve túto stavebnicu? Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
16. 2. 2016
Rozumný vianočný darček
Každoročne sa na Vianoce najviac tešia deti. S napätím očakávajú, čo im Ježiško prinesie pod stromček. Deti sa môžu tešiť aj po príchode do svojej materskej škôlky a isto im zažiaria očká, pretože ich v triedach budú čakať krásne drevené darčeky. Drevo je opäť v kurze! Mnohé školy sa odvracajú od plastových materiálov a začali ...
30. 11. 2017
Eko november 2019
Naša firma MATADOR-TOYS si váži environmentálny program Zelenej školy ! A, preto sme sa rozhodli v spolupráci s výrobcom finančne podporiť v mesiaci november zapojené a certifikované Zelené školy na Slovensku výraznou zľavou pri obstaraní ekologickej učebnej pomôcky MATADOR KiGa ! V tomto mesiaci október oslovíme formou e-mailu každú zapojenú zelenú materskú a základnú školu. Veríme, že ...
10. 10. 2019
Čitateľský oriešok RAABE
Stali sme sa generálnym sponzorom šiesteho ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi, pozná svojich víťazov. Odborná porota i verejnosť určili tento rok víťazov spomedzi takmer 35 000 kresieb! Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické ...
14. 4. 2020
15 rokov na trhu
História firmy MATADOR-TOYS V rokoch 2004 začal veľký bum počítačov v školských zariadeniach a vedeli sme, že čas počítačov bude treba vyvážiť technickými manuálnymi zručnosťami detí a žiakov, a preto sme začali hľadať, niečo, čo by naše deti zaujalo. Chceli sme pre naše deti do škôl priniesť to najlepšie, muselo to spĺňať naše predstavy: Učiť ...
21. 5. 2020
Projekt Múdre hranie
Stavebné bloky MATADOR sú čistým prírodným produktom z bukového dreva. Učebná pomôcka MATADOR KiGa 6 napomáha napĺňať jeden z cieľov nového ŠVP pre materské školy ( ISCED 0 ) a je predpríprava učebnej pomôcky MATADOR KiGa Klassik určenej pre základne školy, s pomocou ktorej sa žiaci v základných školách môžu vzdelávať podľa inovovaného ŠVP ...
26. 1. 2021
Efektívny nástroj na výučbu
Ako efektívny nástroj na výučbu technického rozvoja sú vhodné technické súpravy, stavebnice sú pre svoj vysoký stupeň materiálneho zabezpečenia vhodné a účinné nástroje na výučbu technických znalostí. Učebné pomôcky stavebnice Matador KiGa Klassik pre ZŠ, umožňujú interdisciplinárnu výučbu, ktorú je možné využiť takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch, čím získava interdisciplinárny charakter. Stavebnice sú vhodné aj ...
2. 4. 2021
Aktuálne zľavové kupóny a zľavy
Zľavy 34% Zľava na učebné pomôcky MATADOR KiGa 6, MATADOR KiGa Klassik 34% Zľava na doplnky pre základné školy: Prevodový motor, Ozubené kolesá 5% Zľava na doplnky pre základné školy: Náradie,  Osky, kolíky a svorky, Prepojovacia sada 5% Zľava na doplnky pre materské školy: Sada náradia, Diagonálne diely, Kolesá a zavlačky, Paličky rôznych veľkosti ...
3. 8. 2021
Produkt bol pridaný do košíka
Produkt bol pridaný do Vášho košíka. Chcete pokračovať v nákupe alebo dokončiť objednávku?

278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem